Magazin

Ha szeretne értesülni híreinkről, újdonságokról, kérjük iratkozzon fel magazinunkra!

Blog bejegyzések

Bubidam

Milyen képességeket fejleszt a Bubidam? Olvasási készség Betűismeret: a legmakacsabb betűtévesztést hatékonyan...
Tovább a bejegyzéshez

Írás, helyesírás

 

Vissza a főoldalra

Témáink az oldalonír

A kéz szerepe

Az ujj tornáztatása

Milyen képességek szükségesek az íráshoz?

Miért nem tud helyesen írni gyermeke?

Kínos helyesírási hibák

Diszgráfiás a gyermekem?

A diszgráfia okai

Tükörírás - Áldás vagy átok?


A kéz szerepe

Az írástanuláshoz nagyon fontos a megfelelő szintű finommozgások kialakulása. Ezért nagy gondolt kell fordítani a kézfej és az ujjak izmainak edzésére, az ujjmozgások összerendezésére.  Ez történhet tornáztatással, vagy valamilyen kézműves tevékenység végeztetésével. Ezek mellett további fontos teendő a szem és a kéz összehangolt munkájának megteremtése.

 

Az ujj tornáztatása

A gyermekek körében igen kedveltek az „ujjtornák”. Az ujjak tornáztatása során különböző gyakorlatokat végezhetnek:

  • Nyitogató: a gyermek ökölbe szorított kezének ujjait egyenként nyitogatjuk (nagyobb gyermekek önállóan nyithatják), s közben a mondókát mondjuk:

                                   „Hüvelykujjam almafa,

                                     Mutatóujjam megrázta,

                                     Középső ujjam felszedte,

                                    Gyűrűs ujjam hazavitte,

                                     A kisujjam mind megette

                                     Megfájdult a hasa tőle.”

 

  • Mutogató: a gyermekek kezükkel illetve ujjaikkal mutassák meg a mondókában elhangzó mozdulatokat:

   „Ujjaimat mutogatom,                              Emeljék fel a kezüket és mozgassák ujjaikat!

   közben vígan mondogatom:

   Kifordítom, befordítom,                           Forgassák ki-be a tenyerüket!

   Fölfordítom, lefordítom,                           Forgassák föl-le a tenyerüket!

   Zongorázok, furulyázok,                       Utánozzák a zongorázás, furulyázás mozdulatait!

   Erősebb lett a kezem,

   A tornát befejezem.”                             Tárják szét kezeiket!


  • Mozgató: különböző mozdulatokat kell végezniük a gyerekeknek. Itt már az ügyességnek és a gyorsaságnak is fontos szerep jut:

 

  • Kő, papír, olló: Három jelet kell megjegyezni ehhez a játékhoz. Kő: ökölbe szorított kéz, papír: kinyújtott tenyér, olló: mutató és középső ujj szétnyitva. A két játékos egyszerre mondja: kő, papír, olló!, s a végén az egyik jelet mutatják. Ha egyforma jelet mutatnak, az döntetlen. Ha két különbözőt, akkor az nyer, amelyik az erősebb. (Pl. a papír erősebb, mint a kő, mert bele lehet csomagolni a papírba a követ. Az ollónál viszont erősebb, mert a kő kicsorbítja az élét stb.)

 

  • Vörös pecsenye: Üljenek egészen közel egymáshoz gyermekével. Egyikük tartsa mindkét tenyerét fölfelé maga előtt. A másikuk tenyérrel lefelé (kb. 3-4 cm-re) a másik keze fölé helyezze a sajátját. Az alsó játékos igyekezzen egy hirtelen mozdulattal a felső kezek valamelyikét meglegyinteni. Ha sikerül az ütés, cseréljenek, ha nem, maradjanak ugyanígy.

 

  • Kézműves tevékenység: Valamennyi kézműves tevékenység kitűnően tornáztatja gyermeke kézizomzatát. Mindenki kedvére kiválaszthatja a hozzá legközelebb álló kézműves tevékenységet – lehet ez festés, gyurmázás, gyöngyfűzés, nyírás, tépés, és sorolhatnám még az újabbnál újabb kreatív játékokat.  Az ország szinte valamennyi pontján megtalálhatók a különféle kreatív boltok (az Interneten is elérhetők), ahol kedvükre választhatnak a sokféle lehetőség közül. A kézizomzat fejlesztésén túl az esztétikai érzék és a kreativitás is fejlődik a játékok során, a maradandó alkotások pedig a lakás különböző díszeivé válhatnak.

 

  • A kézizomzat fejlesztése a mindennapi tevékenységek során: Milyen gyakran fordul elő Önnel, hogy a rohanás, késés miatt Ön öltözteti fel gyermekét? Pedig a gombolás, cipőfűzés, cipzár föl-le húzása, a masnikötés mind-mind fejleszti gyermeke kézizomzatát. Nagyon fontos tehát, hogy gyermeke önállóan végezze ezeket a tevékenységeket, még akkor is, ha eleinte kicsit hosszabb időt igényel.  Higgye el, ez a kis várakozás igazán meghozza gyümölcsét!

 Vissza az oldal elejére

 

 

Milyen képességek szükségesek az íráshoz?

Az írás – a többi tanulási képességhez hasonlóan – igen összetett folyamat. Kivitelezéséhez sok-sok apró dolog összehangolt munkájára van szükség. Melyek ezek a képességek? Az ujj- és kézmozgás megfelelő szintjének köszönhetően tudja gyermeke helyesen fogni a ceruzát, így kerülhetnek az egyes formák a papírra. A szem és kéz összehangolt munkájának eredményeként pedig éppen oda kerülnek az egyes jelek, ahová valók – nem lógnak ki sem a vonalközből, sem a négyzetből. Természetesen a jó hallási megkülönböztető-képesség is elengedhetetlen, hiszen nem mindegy, hogy 4 vagy 7 kerül a füzetbe diktálás után.

Ha ezen képességek közül egy (vagy akár több) nem megfelelően működik, akkor fejlesztésre van szükség. Ellenkező esetben előfordulhat, hogy gyermekénél írás- helyesírás-zavar alakul ki.

 Vissza az oldal elejére

 Miért nem tud helyesen írni gyermeke?

A beszéd észlelése különböző szinteken megy végbe. Egyrészt lehetővé teszi gyermeke számára, hogy felismerje a beszédhangokat, másrészt azt, hogy ezen hangok hogyan is kapcsolódnak egymáshoz. Harmadrészt pedig képessé teszi gyermekét arra, hogy az elhangzásnak megfelelően visszaismételje azokat. Ennek a készségnek köszönhetően az Ön gyermeke is megtanulja az anyanyelve szavainak hangzását és egyre több új szó felismerésére lesz képes. Ha ebben a folyamatban valamiféle zavar keletkezik, akkor az bizony kihat a hangok képzésére („pöszén” ejti a szavakat), a szókincs alakulására (kevés új szót tud megtanulni), és a nyelvtani szabályok felismerésére is (például, hogy a Mit? kérdésre mindig –t tárgyragos alakkal felelünk). Mindezek azonban szegényes beszédprodukcióhoz vezetnek, amely az iskolában már az írás-helyesírás valamint az idegen nyelv tanulási nehézségek formájában öltenek testet.

 

A magyar helyesírás alapelvei

 

Na de miféle összefüggés van a beszédészlelés és a helyesírás között? Nem lehet, hogy csak keveset gyakorol gyermeke és azért rossz a helyesírása? NEM!!! A beszédészlelés zavara bizony oka lehet a gyenge helyesírásnak. Hogy miért? Elevenítse fel a helyesírás alapelveit! Segítek:

-          A kiejtés szerinti írásmód elve

-          A szóelemző írásmód elve

-          Az egyszerűsítő írásmód elve

-          A hagyományos írásmód elve

 

A kiejtés és a szóelemző írásmód elveinek betartásához egyértelműen szükség van a beszédészlelési folyamat hibátlan működésére. Hiszen, ha gyermeke rosszul észleli a beszédet, akkor rosszul is fogja leírni. Az egyszerűsítő és a hagyományőrző írásmód (pl. j-ly helyesírása) „tanulható”, tehát ha jó a gyermeke emlékezete, akkor ezek gyakorlással korrigálhatóak. Van azonban egy rossz hírem. Ha százalékosan szeretném kivetíteni, hogy a szavak leírásában melyik alapelvet részesítjük előnyben, akkor a következőket kapnám:

-          A kiejtés szerinti írásmód elve: kb. 70%

-          A szóelemző írásmód elve: kb. 9%

-          Az egyszerűsítő írásmód elve: kb. 2 %

-          A hagyományos írásmód elve: kb. 19%

Ebből az összehasonlításból világosan látszik, hogy a helyesíráshoz legnagyobb arányban a beszédészlelési készség megfelelő szintű működése szükséges. Szerencsés, ha jó emlékezettel van megáldva csemetéje, mert akkor legalább 20-30%-ban teljesíthet az iskolában. Azonban ha a beszédészlelésével probléma van, az emlékezete sincs túl jó állapotban, akkor sajnos elkerülhetetlen a helyesírási kudarc. Éppen ezért nem elegendő, ha csak magát a helyesírást gyakorolják, oldalakon keresztül teleírva a gyakorlófüzetet. Nagy hangsúlyt kell fektetni a beszédészlelési képesség fejlesztésére, s meglátja, a helyesírás is javulni fog.

Vissza az oldal elejére

Kínos helyesírási hibák

Az Eduline összeszedte a 10 legbosszantóbb helyesírási hibát:

1.) Nagy kezdőbetű indokolatlan használata: "Sokak szemét szúrja a Húsvét, Karácsony, valamint a személyes névmások nagybetűvel írása: Veled, Nekem."

2.) Igekötők helytelen használata. Nehéz eldönteni, hogy az elhibázott egybeírás vagy a különírás a bosszantóbb: *megtudom oldani, *ki megyek.

3.) Irritáló lehet az is, ha azt írják, hogy az miatt, vagy ez miatt, pedig csak az amiatt, emiatt a helyes.

4.) Többször láttam már leírva a *heggeszt szót ilyen alakkal, mely helytelen, helyesen hegeszt, a guggol viszont két g.

5.) Sokat szoktam nevetni, hogy a *szervíz szót még a cégek is gyakran elírják, helyesen szerviz.

6.) A muszáj helyes leírása is sokaknak nehezére esik, nagyon elterjedt a *muszály írása.

7.) Hadd egy d-vel. Helyesen: hadd nézzem meg, mekkora had (azaz sereg) áll a kapu előtt.

8.) Az árboc és a bujkál szavakat is gyakorta hosszú magánhangzóval írják, pedig az úgy helytelen.

9.) A fáradság az a tevékenység (fáradozás), amitől kifáradsz (pl. Vette a fáradságot, és fölmosta a padlót.), míg a fáradtság egy állapot - amikor fáradt vagy.

10.) Sokan hívják a Facebookon is billiárdozni a barátaikat, pedig az helyesen biliárd lenne.

 Vissza az oldal elejére

Diszgráfiás a gyermekem?

Ha az íráshoz szükséges képességek sérültek, fejletlenek vagy netalán hiányoznak, akkor könnyen diszgráfia alakulhat ki.

A diszgráfiás gyermek írásképe rendezetlen. A betűk kilógnak a sorokból, egyik jobbra dől, a másik balra. Ráadásul a betűk formája sem szép kerek, hanem inkább szögletes, „szálkás”. Előfordul, hogy a szavakat egészen közel írja egymáshoz, majdhogynem egybeérnek, egy másik sorban pedig óriási távolságot hagy két szó között. Képtelen egy írómozdulattal leírni egy szót, szinte betűnként felkapkodja a ceruzát – megszakítva ezzel a folytonosságot.

Gyakran tapasztalom, hogy ezek a gyerekek összekeverik az egymáshoz hasonló írású betűket: T –F, v-u, o-a stb.

Helyesírásuk csapnivaló. Nem érzik a rövid-hosszú hangzók közötti különbséget: megkettőzik pl. a ’t’-t a tárgyragnál (könyvett), viszont ahol kellene (pl. múlt idő jelölése), ott nem teszik: ivott helyett ’ivot’-tat írnak. Képesek akár egy egész mondatot is egy szóként leírni, nem tudják betartani a szóhatárokat.

Tollbamondáskor lassabban dolgoznak, mint társaik. Nekik ugyanis nehézséget jelent a hallott hangot „betűre” fordítani – lassan jut eszébe a leírandó betű formája.

 

De lássunk egy konkrét példát. Ez egy negyedikes diszgráfiás gyermek írása:

 

 

Itt világosan láthatóak a tipikus hibák: rövid-hosszú hangok megkülönböztetése, mondatkezdő nagybetű hiánya, j-ly tévesztése.

Ez a kisfiú másfél éve a tanítványom, hetente háromszor részesül terápiában. Ezért a szavak egybeírása, a betűtévesztés, a mondatvégi írásjel hiánya már nem jellemző munkájára.

  Vissza az oldal elejére

A diszgráfia okai

Ha gyermeke nem tudja a betűket a vonalrendszerbe beírni, mert azok állandóan „kicsúsznak” belőle, vagy nem találja a „vastag” vonalat, akkor érdemes először a látását megvizsgáltatni. Egy egyszerű szemészeti vizsgálattal megállapítható, hogy gyermekének minden rendben van-e a látásával. Ha nincs gond vele, akkor elképzelhető, hogy a térbeli tájékozódási képessége nem az életkorának megfelelő szintű – ezen fejlesztőpedagógus tud segíteni.

 

Előfordul, hogy gyermeke görcsös igyekezettel próbálja alakítani a betűket, mégsem sikerül neki. Egészen egyszerűen gyenge a kézügyessége. Ebben az esetben színezzenek sokat, gyurmázzanak, fessenek, nyírjanak, ragasszanak, vagy fűzzenek gyöngyöt. Ezek a tevékenységek mind-mind a kézügyesség fejlesztését szolgálják.

 

A helyesírás gyengeségét okozhatja a nem megfelelő hallás. Ebben az esetben is első teendő a szakorvos felkeresése. Lehet, hogy egy megnagyobbodott orrmandula a ludas abban, hogy gyermeke nem hallja meg a különbséget ’fél’ és a ’vél’ között – ezért nem tudja helyesen leírni a diktált szót. Ha nincs fül-orr-gégészeti elváltozás, tehát ép hallószervekkel rendelkezik, mégis gyenge a helyesírása, akkor lehet, hogy beszédészlelési problémával küzd gyermeke. Ez esetben kérje a logopédus segítségét. A gyenge ritmusérzék nehezíti a rövid és hosszú hangok megkülönböztetését.

 Vissza az oldal elejére

Tükörírás - Ádás vagy átok?

A napokban több szülő is megkeresett azzal a problémával, hogy idén nagycsoportos, jövőre iskolába készülő gyermekénél furcsa dolgokat tapasztal. A nagyon ügyes, okos, minden iránt érdeklődő csemetéje egy pár hónapja már elkezdte másolgatni a nyomtatott nagybetűket az újságból, innen-onnan. Rájött arra is, hogy így lesznek a szavak. Néhány egyszerűbb szót már le is tud írni magától, csak az a probléma, ha olyan kedve van, akkor nem vízszintesen, és balról jobbra, hanem mondjuk függőlegesen, fentről le, lentről fel, és tükörírással. Minden betű a helyén van, minden betű pontos, csak tükrözött. Vagy csak simán leírja jobbról balra, ezt is tükrösen. A szülők tanácstalanok: vajon miért csinálhatják ezt? Mi lehet ennek a hátterében? Hagyják rá, vagy ne engedjék neki?

 

Mit is nevezünk tükörírásnak?

 

Tükörírásnak nevezzük azt az írási folyamatot, amikor a gyermek a betűket vízszintes tengely mentén tükrözve írja, jobbról balra haladva. Az így írt szöveg tükörben nézve teljesen úgy néz ki, mint ha rendesen, balról jobbra írták volna.

 

Áldás

 

Vannak, akik szándékosan írnak tükörírással, annak ellenére, hogy képesek a megszokott módon is írni. Balkezesek számára ez előnyös több okból is. Így lehetőségük nyílik arra, hogy lássák, amit írnak, nem takarják el a kezükkel. A papírt és kezüket így nem kenik össze azzal, hogy belenyúlnának a még meg nem száradt tintába. Továbbá a kezüket és vele együtt a betűket, számokat húzni számukra könnyebb jobbról balra. (Balról jobbra való írás esetében tolják a kezüket és nem húzzák a papír felett.)

 

A kutatások azt igazolják, hogy a tükörírásra való képesség örökölt tulajdonság és minden 6500 emberből 1 képes rá. A balkezesek között gyakoribb a tükörírásra való hajlam, ennek oka az agyuk nyelvi központjának eltérő szerkezete.

 

Leonardo da Vinci - aki balkezes volt - híres arról, hogy tükörírással írta a jegyzeteit és csak a mások számára szánt szövegeket írta balról jobbra. Két feltevés létezik, hogy miért írt így. Az egyik szerint, a már korábban említett problémát (miszerint elkeni a még meg nem száradt tintát a kezével) kívánta elkerülni. A másik szerint így akarta elrejteni az ötleteit, nehogy mások ellopják, valamint a katolikus egyházzal való összetűzést szerette volna elkerülni. Tekintve Leonardo zsenialitását, ez utóbbi feltevés valószínűtlen: amennyiben rejtegetni, kódolni szerette volna a jegyzeteit, erősebb módszert talált volna fel a titkosításra.

 

Bajt is jelezhet

 

A tükörírás oka lehet a nem megfelelő tájékozódási képesség, a bizonytalan irányismeret. Akkor van gond, ha gyermeke nem tudja megkülönböztetni a normál írást a tükörírástól. Ha ilyet tapasztal, akkor feltétlenül keressen fel egy logopédust, aki megnézi gyermeke képességeit. Ha ugyanis kezeletlen marad ez a probléma, akkor az iskolában olvasási és írási zavar formájában jelenhet meg. Az óvodáskorban elkezdett terápia azonban hozzásegítheti ahhoz gyermekét, hogy az iskolában zökkenőmentesen teljesítsen.

 

 Vissza az oldal elejére

Szakmai tartalom:

Dudáné Driszkó Adrienn

ONLINE Képesség
Felmérő Teszt

Program 3-10 éves korosztálynak
BŐVEBBEN
honlapkészítés: scenedesign